Ketika yang Terkaya Menjadi yang Termiskin

Kebahagiaan dalam Islam tidak melulu berhubungan dengan kekayaan atau harta seseorang. Islam lebih menekankan kepada kebahagiaan spiritual, di dalam jiwa dan menebarkan kebahagiaan kepada orang islam lainnya.

Kunci Kebahagiaan

Ajaran Islam pasti akan menjadikan anda melupakan kekhawatiran dan menjadikan anda lebih sabar. Ia akan mengeluarkan anda dari lingkaran ketidakpuasan ke kondisi yang memuaskan. Di sinilah yang perlu diperhatikan, Islam tidak memerintahkan penganutnya untuk menjadi biarawan atau menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Sebaliknya, ia mengajarkan pemeluknya untuk memanfaatkan apa saja yang dimilikinya di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan. Continue reading

Advertisements